למי מתאימה קלנועית? הקלנועית מיועדת לבעלי מוגבלות בניידות, אשר מנהלים חיים עצמאיים, והליכתם מוגבלת, מסיבות שונות. הקלנועית מסייעת להם להגיע ...