תל בית ירח צלם מיכאל איצקוביץ- טבריה- ישראל ...

כורזים צלם מיכאל איצקוביץ- טבריה- ישראל ...

נחל עמוד צלם מיכאל איצקוביץ- טבריה- ישראל ...

סלוניקי צילם מיכאל איצקוביץ- טבריה- ישראל ...