עברית קלוקלת בעטיפה יפה "… אם בספר נופלת שגיאה אחת – זה טבעי, אבל ספר שיש בו עשרות שגיאות – ...