כמה יותר קל לאהוב, להושיט יד לאחר ויחד איתו, בשקט לשבת ויחד גם לבכות,  לבכות על יום שחלף, מבלי חיבוק ...