לא יאמן עד כמה הילדים שלנו יצירתיים וחושבים מחוץ לקופסא, שילי בטור האישי על סיפור שימחיש לכם את זה. ...