כשאנחנו אומרים "צבי חמודי" הם שומעים "צבי טעימי" ...