אם לא מצאתן רעיון בפוסט המתנות הראשון, בואו ואנסה רעיונות נוספים בחלק השני מארזים נכון שמארזים זה דבר מאוד ישראלי? ...