המתכון מקורי של אמי פני ברוך ז"ל בשינוים קלים שלי במצרכים של תנובה . ...