ליוצאי ארצות הבלקן יש את הפריז'לדה של הסבתות הרבה כסף לא היה אבל היו קמח,מים שמן ו…גבינה בולגרית אז מנה ...