ספר חביב המסייע לטיפול בחרדה אצל ילדים ולדעתי גם לגדולים. נושא חשוב. כי אין ספק שהחיים ללא חרדות נעימים וקלים ...

חרדה היא מפלצת מפחידה ביותר אין לה גיל, היא יכולה להיות חזקה מאד או חלשה, הכל תלוי בנו ובכוח שניתן ...