אין כמו שושן פורים לכתיבה על הספר הזה, שכולו הסתתרות ומשחק ...