שביל ישראל. כולם צועדים בו . צעירים ובוגרים. חילוניים ודתיים. עבור כל אחד יש למסע בשביל משמעות אחרת. זוהי תמצית ...

שני אנשים שונים נפגשים על 'שביל ישראל'. שניהם יצאו למצוא תשובות, למצוא תקווה ופתרונות. האחד ממאן לקבל את בגידתו של ...