מאמא אדמה, בקשתי בקשה מאד צנועה תני לי עוד זמן להלך מעליך, לא רוצה לנוח, במקום, שאת לכולנו מכינה, מאמא ...