אני זוכרת את רגע הבשורה שבה בישרו לי שיש לי טרשת נפוצה, את הרגעים שנהפכו לשעות של רחמים, את הדמעות ...