מתנגדי המחאה מנסים להשתיק אותנו, בטענה שהמחאה היא פוליטית וכל תכליתה להפיל את שלטון הימין וזה נכון, המחאה היא פוליטית, ...