שילי פרלמן במונולוג של אמא שלא מצליחה להבין את בנה ...