מָאד-וֵיין/טארין פישר Mud Vein/Taryyn Fisher מאנגלית: יעל אכמון. הוצאה: אהבות, 2014 320 עמ'. פירוש השם מָאד-וֵיין: חלק בחסילון – שהוא ...