לא ידעתי שפגעתי בך, לא ידעתי שהכעסתי אותך לא הבנתי שאני הטיפש באדם, באהבתך פוגע ללא הפסקה, לא ידעתי שאני ...