"אחרי שלושה ימים, שבהם בהיתי בהלם מהחלון ביערות של חודש מאי, מלאים בעלים אדומים-שחורים, כאילו אחרי שריפה, שלא הייתה". חנה ...