אבא, אני לא יכול יותר, לעצמי לשקר, משהו דפוק בי, וככל שאני נותן יותר מעצמי, אני רק נידפק יותר,   ...