מחקרים מראים כי 80% מהאושר שלנו מושפע מעולמינו הפנימי ואילו רק 20% תלוי בנסיבות חיצוניות. וזה מזכיר לי את השיר "נושאי ...

לכל אחד מצרים שלו. כמה נח להישאר באותו המקום, באותם ההרגלים, באותה העבודה, גם שאנו יודעים שזה רע, עצובים, מפוחדים, ...