שירה של שירים שקטים מרגיעה את הנפש, את נפשי שלי. ומקצב פראי ומהיר מתסיס בי אנרגיה לפעול, לרקוד ולהינות... ...