לשון בקר כמה זכרונות אמאאאא חגים סבתא ואבא רבים מי מקלף מהר יותר את הלשונות שהורתחו במעוד מועד וקוררו כי ...