הפקדתי בידיך ליבי… כבר מרגע בו לראשונה נפגשנו… והבנתי כל עוד הוא בידיך אחייה… ולא אסיים את חיי אפול. והפקדת ...