לקרוא מילים זה לא כמו לראות לחוש… להבין שאתה רואה זה לא תמיד מספיק גם לא לבכות אם זה ...