לקראת המסחר שיהיה מחר בניו יורק, נו סוף סוף משבר "רציני" שייצר אולי מיני מפולת ליומיים…או שבועיים, אבל כל מפולת ...