כששתי נשמות שבורות חוברות יחדיו בנסיבות משונות, האם יהיו הגאולה זה של זו? ...