נניח שבוקר אחד אתה מתעורר ומבין שאתה מוכן לרכוש בית. אתה מותש לשלם על שכר דירה עם שום דבר כדי ...