קיבלתי מסנפרוסט שני לקטים להקפצה עם רוטב. להלן התרשמותי. ...