בכל כך הרבה נשמות טמונה ה-מתנה לא תמיד נדע מהי ומי הנותן... ...