זיכרון אהבה וקירבה אינטימית נצור בליבה של מריה ומלווה אותה ארבעים שנה. ...