ציוץ בוקרי, בבוקרו של יום עולה. צבע אפור כהה, מפנה מקומו לצהוב עולה. ענני גשם כבדים באופק, והרוח מתגבר. הכל ...