שילי פרלמן מדברת על ביקורת בונה.. שלפעמים יכולה.. להרוס. ...