כל הסליחות האלה מבלבלות אתכם? זה כאילו מובן שיש כעסים וצריך לנקות, למחול, לסלוח אבל...... ...