אני שפחה ויש לי אדון. אני רוצה לפתוח לכן דלת לעולם השליטה - העולם שלי כדי שתכירו אותו כי הוא ...

כל הסליחות האלה מבלבלות אתכם? זה כאילו מובן שיש כעסים וצריך לנקות, למחול, לסלוח אבל...... ...