"על אף הישגים משמעותיים בעשורים האחרונים, בישראל בשנת 2019 עדיין קיימים פערים משמעותיים בין המינים בשוק העבודה", מספרת לי זינגר ...