ידעתי שהיה מצור על לנינגרד. העניין הוא שזה כל מה שידעתי, לא היה לי שום מושג מעבר לזה. לא ידעתי ...