המצב הכלכלי של לא מעט משפחות היום הוא לא פשוט. הן מתמודדות עם אתגרים כלכליים רציניים, והכל בשביל לשרוד, בשביל ...