כשהעצב מייסר, והבדידות משתלטת, הרימו כוסית, למען החיים…. כשהשקט מחריד, והרעש כאילו ידיד הרימו הראש, לימים אחרים, ורק המילים שהיו, ...