וכשחושבים שזה נגמר אז זה רק מתחיל והלב כאילו חדל מלפעום היובש חונק אותך אז אתה יודע שאין ברירה צריך ...