למות לא ידוע לא מוכר  לא חשוב או נחשב  המוות מנצח את כולם  למות לא ידוע לא מוכר  למי בכלל ...