כמה פעמים שאלו אתכם ילדיכם שאלות שלא ידעתם לענות עליהם? או שהתשובות שנתתם לא סיפקו אותם? או שהסתבכתם עם התשובות? ...

אתמול התחלתי קורס כדי לבנות את תוכנית ההצלחה שלי, אבל לא עליו אני רוצה לדבר למרות שרק מהמפגש הזה למדתי ...

אמא, למה לא אמרת לי, שבני האדם הם לא בני אדם, אפשר לקרוא להם בשם תואם יותר, את אופי מעשיהם ...