בלוג מצליח אינו מובן מאליו. הוא מצריך לא רק השקעה,עבודה ונתינה רבה מצד הכותב אלא תמיכה מלאה,עזרה ופרגון מצד המקום ...