המורה הפשיל את שרוולו, נגע בעורו על הזרוע שלו ואמר: "יש אנשים שיש להם עור דק ויש אנשים שיש להם ...