שתי אג'נדות התלכדו להן ביחד, אג'נדות שמדברות אלי: אהבת בעלי חיים וחופש האמונה. עצם השם "חילונים ירוקים" הרשים אותי ...