כמה פעמים עוד אפשר לחזור על הציטוטים הקבועים של "שינוי השיח" ו"דימוי גוף חיובי" בלי להפוך לקלישאה משמימה? ברגע שאשלי ...