רוב האנשים בעולם המערבי לומדים אנגלית בשלב כלשהו בחייהם, אבל אם אתה אחד האנשים שרק נפטרו בבית הספר או ...