לאחרונה קיבלתי את כל הסימנים שאני צריכה להתחיל לשחרר, זה בא אלי מכל כיוון אפשרי והצטרף לכמה תובנות של החודשים ...