"שאלה סיגלית פרפל: האם יש שום בבראוניז החום? מה פתאום שום בבראוניז החום? אין שום בבראוניז החום, ענתה האם, האם ...