הסדרה "הרמון" זעזעה רבים שלא מבינים איך אפשר לרצות מנהיג כת בכל דרך אפשרית. עדויות של נשים, שהשתייכו לכת, חושפות ...