''בעקבות שישה ניתוחים קיסריים בהם ילדתי את ילדיי, התחלתי לסייע למאות נשים ללדת באופן טבעי באמצעות שיטה ייחודית''. טרי בן ...